จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ : สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ภายใต้แนวคิด ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ : สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ โดยมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามประเพณีของล้านนา ทางจันทรคติถือว่า เป็นวันมหาสงกรานต์ เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันมหามงคลของพี่น้องประชาชนชาวไทย พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตต่อไป และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังถือเป็นวันครอบครัว ซึ่งพี่น้องประชาชนจะเดินทางมารดน้ำดำหัว แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ตามแบบประเพณีโบราณอีกด้วย
การจัดงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา อันเป็นเอกลักษณ์ สืบฮีต สานฮอย วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวล้านนา เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่
 
13 เมษายน 2559 , 20:12 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย