บรรยากาศวันสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    บรรยากาศวันสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคักตลอดทั้งวัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่
บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดทั้งวันที่จังหวัดเชียงใหม่ คึกคัก สนุกสนาน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ในปีนี้ พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากออกมาเล่นน้ำบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่อย่างคึกคัก โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เล่นน้ำสงกรานต์โดยใช้ปืนฉีดน้ำ ตามนโยบายการประหยัดน้ำของรัฐบาล ส่วนบรรยากาศการค้าขายอุปกรณ์เล่นน้ำก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกัน การจราจรรอบคูเมืองเชียงใหม่ มีการจราจรหนาแน่นและติดขัดเป็นบางช่วง ประกอบกับช่วงบ่ายมีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 20 วัด อัญเชิญมาให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสรงน้ำ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
สำหรับการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2559 เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ สืบฮีต สานฮอย วิถีชีวิตภูมิปัญญาล้านนา เฉลิมฉลอง 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ด้วยการตกแต่งบรรยากาศแบบโบราณล้านนา ประดับตกแต่งช่อตุงเจดีย์ทรายและจำลองบ้านวิถีชีวิตคนล้านนา ทั้งการทำอาหารและทำขนมพื้นเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่
 
13 เมษายน 2559 , 20:16 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย