จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการเฝ้าระวังถนนสายรอง และถนนในชุมชน / หมู่บ้าน เน้นด่านชุมชน 2,066 ด่าน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการเฝ้าระวังถนนสายรอง และถนนในชุมชน / หมู่บ้าน เน้นด่านชุมชน 2,066 ด่าน ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถิติจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 12 เมษายน 2559 ทั้งสิ้น 26 ครั้ง ซึ่งมากกว่าปี 2558 ถึง 11 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 25 คน ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุยังคงเกิดจากการเมาสุรา และรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุด อุบัติเหตุสะสม 2 วัน 45 ครั้ง สูงที่สุดในประเทศ จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย และจำนวนผู้บาดเจ็บสะสม 48 คน เป็นสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ทั้งจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ
จากสถิติที่เกิดขึ้น 2 วันที่ผ่านมา เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากถนนสายหลัก หรือถนนกรมทางหลวงและเป็นถนนทางตรงเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ แต่จากวันที่ 13 - 15 เมษายน 2559 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเน้นด่านชุมชน / หมู่บ้าน โดยจะต้องมีด่านชุมชนครบทั้ง 2,066 หมูบ้าน / ชุมชน เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลอง และเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลตามสัญญาประชาคมหมู่บ้าน เมาไม่ขับ ช่วยกันสอดส่อง ดูแล ตักเตือน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองและถนนภายในหมู่บ้าน ทางด้านการบังคับใช้กฎหมายยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มาตรการจับจริง 10 ข้อหาหลักเมืองท่องเที่ยว มีการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขมแล้ว 11,456 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีจำนวน 3,839 คัน สำหรับมาตรการยึดรถตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดำเนินการยึดรถแล้ว 210 คัน โดยเป็นรถยนต์ 38 คัน และรถจักรยานยนต์ 172 คัน และยังคงเข้มงวดในมาตรการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ ในมาตรการเส้นทางดอย 4 ดอย และมาตรการพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่
 
13 เมษายน 2559 , 20:17 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย