ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง สรุปสถิติอุบัติเหตุ 4 เมืองท่องเที่ยวหลัก ภาคเหนือตอนบน เสียชีวิตแล้ว 13 ราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 231 ครั้ง บาดเจ็บ 239 คน เตือนให้ระวังขาล่อง ในวันส่งท้ายสงกรานต์ คาดจะมี ประชาชนเดินทางมากขึ้น

  
    นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เฉพาะในวันที่ 14 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาจังหวัดลำปางมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 17 ครั้ง บาดเจ็บ 19 คน เสียชีวิต 3 คน จังหวัดลำพูน อุบัติเหตุเกิดขึ้น 11 ครั้ง บาดเจ็บ 11 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 26 ครั้ง บาดเจ็บ 242 คน เสียชีวิต 2 คน และจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 6 ครั้งบาดเจ็บ 6 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต รวม 4 จังหวัดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 60 ครั้ง บาดเจ็บ 60 คน เสียชีวิตแล้ว 5 คน สถิติสะสมตลอด 4 วันของการเฝ้าระวังที่ผ่านมา ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในภาคเหนือ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว 231 ครั้ง บาดเจ็บ 239 คน เสียชีวิต 13 คน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ยังกล่าวอีกว่า จากการติดตามสภาพการจราจรที่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. พบรถขาขึ้น 360 คัน/ชั่วโมง ส่วนขาล่อง ประมาณ 800 คัน/ชั่วโมง และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้(15 เม.ย.) เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจะหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเชื่อว่าจะมีรถติดมาก จึงขอให้ด่านตรวจ/จุดตรวจ ในทุกจังหวัด เข้มงวด ตรวจจับ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรอง โดยเฉพาะคนที่เมาแล้วขับ จับยึดรถ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 46/2558 จนกว่าจะพ้นช่วงของการเฝ้าระวังอันตราย.//
 
15 เมษายน 2559 , 14:00 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา