อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 4 วัน เชียงใหม่เสียชีวิตแล้ว 7 ราย สูงกว่าปีที่แล้ว 2 ราย จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 100 ครั้ง บาดเจ็บ 104 คน สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน สาเหตุยังคงมาจากเมาสุรา และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มากที่สุด และได้จับยึดรถ คนที่เมาแล้วขับแล

  
    วันนี้(15 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 เพื่อติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในรอบวันที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขเร่งด่วน จากการเฝ้าระวังตลอดวันที่ 14 เมษายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 26 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในวันเดียวกัน จำนวน 8 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 24 คน (ชาย 19 คน หญิง 5 คน) สูงกว่าปีที่ผ่านมา 8 คน ส่วนผู้ เสียชีวิตมี 2 ราย เหตุเกิดที่อำเภอสันทรายและอำเภอจอมทอง น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 1 คน รวม 4 วันจังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุแล้ว 100 ครั้ง บาดเจ็บ 104 คน (ชาย 70 คน หญิง 34 คน) มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 7 ราย (ชาย 5 ราย หญิง 2 ราย) มากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 2 ราย จากการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สาเหตุเกิดจาก เมาสุรา ถึงร้อยละ 46 รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 32 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยังเป็นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.61 ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ และเกิดบนถนนในหมู่บ้าน/ชุมชนและถนนกรมทางหลวงมากที่สุด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินเรียกตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามมาตรการ 10 รสขม.ทั้งหมด 46,650 คัน พบการกระทำผิด 14,287 คน ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่มีใบขับขี่ ขณะเดียวกัน ได้จับกุมดำเนินคดีและตรวจยึดรถผู้ที่เมาแล้วขับ ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 46/2558 แล้ว 494 คัน และยังจะดำเนินการอย่างเข้มงวดจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2559.//
 
15 เมษายน 2559 , 14:02 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา