กรมการขนส่งทางบกเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังสงกรานต์ด้วยกิจกรรม “รับคนกลับจากบ้าน” โดยประสานการจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้บริการอย่างเพียงพอ ในทุกจุด ย้ำหากรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรมิเตอร์ปรับหนักทุกราย

  
    นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บรรยากาศการเดินทางที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ ตุ้งแต่เที่ยงวัน ผู้โดยสารหนาแน่น มีการเสริมรถหมวด 3 ภาคเหนือตอนบนตลอดเวลา สำหรับผู้โดยสารที่เตรียมตัวเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยเฉพาะวันที่ 16 -17 เมษายนนี้ จะเสริมรถเข้า กรณีผู้โดยสารจากเชียงใหม่จะเข้า กรุงเทพฯ ก็จะเสริมรถเช่นเดียวกัน โดยได้สำรองรถไว้รองรับผู้โดยสารแล้ว มั่นใจว่าไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก จับมือ บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดกิจกรรม “รับคนกลับจากบ้าน” เพื่อรองรับการเดินทางกลับพร้อมๆ กัน ของประชาชนเป็นจำนวนมาก ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยเพิ่มจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร ที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร อีก 1 แห่ง ควบคู่กับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) รองรับรถโดยสาร บขส. จากเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันละกว่า 150 คัน เวลา 04.00 - 07.00 น. เพื่อเป็นการกระจายความแออัดการใช้บริการที่สถานีหมอชิต 2 ลดปัญหาจราจรทั้งภายในสถานี ทางเข้า-ออก หรือถนนด้านหน้าสถานี โดยเฉพาะปัญหาการให้บริการรถแท็กซี่ โดยกรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปยังสหกรณ์แท็กซี่ ให้จัดเตรียมรถแท็กซี่สำหรับให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ให้เพียงพอ และประสาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารประจำทางเพื่ออำนวยความสะดวก รองรับให้บริการประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต 2) จุดจอดพิเศษกรมการขนส่งทางบก และท่าอากาศยานดอนเมือง ให้เพียงพอคล่องตัว ในการป้องกันรถโดยสารสาธารณะ ฉวยโอกาสเอาเปรียบ ผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกได้จัดชุดปฏิบัติการกองตรวจการขนส่งทางบก ชุดตรวจการพิเศษ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 และท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อดูแลการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างใกล้ชิด พร้อมอำนวยการจราจร และอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะการเฝ้าระวังตรวจจับปรับลงโทษ ที่เข้มข้น จริงจัง ทันที กับผู้ให้บริการผิดกฎหมาย หรือกลุ่มมิจฉาชีพ ที่เอาเปรียบและฉวยโอกาส บนความเดือดร้อนของประชาชนผู้โดยสาร โดยรถแท็กซี่ที่เรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินราคา การปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร และการทิ้งผู้โดยสาร ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ถึงขั้นพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที พบรถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ศูนย์ฯ เฉพาะกิจในช่วงเทศกาล ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
 
15 เมษายน 2559 , 18:46 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา