จังหวัดเชียงใหม่สั่งให้ทุกด่านตรวจ จุดตรวจบูรณาการ คุมเข้ม 2 วันสุดท้ายของการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ภายหลังพบสถิติผู้เสียชีวิต จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และผู้ได้รับบาดเจ็บ เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา และสูงที่สุดในประเทศ

  
    นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ภายหลังการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในรอบวันที่ผ่านมา (15 เม.ย. 2559) จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 36 ครั้ง มากกว่าปี 2558 จำนวน 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเกิดอุบัติเหตุในวันเดียวกัน โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอสันป่าตอง เมืองเชียงใหม่ ฮอด สารภี และไชยปราการ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่อำเภอแม่อาย ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 40 คน มากกว่าปีที่แล้ว 20 คนซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดมาจากผู้ขับขี่เมาสุรา ร้อยละ 50 รองลงมาคือ ตัดหน้ากระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี และขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังเป็นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86.84 รวม 5 วัน จังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 136 ครั้ง บาดเจ็บ 144 คน เสียชีวิต 8 ราย จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการยึดรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาอันเนื่องจากการขับขี่ยานพาหนะในช่วงสงกรานต์ระหว่าง 11-15 เมษายน 2559 จำนวน 692 คัน โดยมีรถจักรยานยนต์ 564 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 128 คัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ย้ำด่านตรวจบูรณาการบนถนนสายหลัก 50 จุด จุดตรวจร่วมบนถนนสายรอง ด่านตรวจชุมชน 2,066 จุด และจุดบริการชุมชน 209 จุด ให้เข้มงวดเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยการเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะเดินทางกลับในช่วงวันหยุดเป็นจำนวนมาก และจากการวิเคราะห์สถิติของปี 2558 ที่ผ่านมา ในช่วง 2 วันสุดท้ายของการเฝ้าระวัง มีผู้เสียชีวิตรวมกันมากถึง 7 ราย จึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายทุกฐานความผิด.//
 
17 เมษายน 2559 , 06:37 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา