จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ตรวจจับ ผู้ที่ดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ที่สาธารณะ และสถานบันเทิง ภายหลังพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูง มาจากการเมาสุร

  
    นายดำริ เอี่ยมประดิษฐ์ ผู้ช่วยสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2559 สรรพสามิตพื้นเชียงใหม่ ได้บูรณาการจัดชุดตรวจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรงดเหล้า พร้อมทหาร และตำรวจได้ออกตรวจ จับกุม เปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืน ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในพื้นที่บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ สวนสาธารณะ การดื่มบนรถ และจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบทั้งหมด 253 ราย พบกระทำความผิด 199 ราย โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และบนรถทุกชนิด จับกุมมากสุด 83 ราย จำหน่ายในพื้นที่ต้องห้าม 28 ราย ไม่มีใบอนุญาตจำหน่าย 61 ราย และยังพบว่ามีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนดอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้บูรณาการสนธิกำลัง ตั้งด่านตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในย่านสถานบันเทิงหลายจุด ที่มีการจัดงานปาตี้และดื่มฉลองอย่างหนัก ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมดูแลผู้ที่เมาแล้วขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์.//
 
17 เมษายน 2559 , 06:40 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา