จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนจักรยานยนต์รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนจักรยานยนต์รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน 14 คน ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์ตามโครงการ ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวกกันน็อค ล็อคสายรัดคาง ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อช่วยกันรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติหตุทางถนนเกิน 14 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า การรณรงค์จะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชน ที่จะร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมาแล้วต้องไม่ขับขี่รถทุกชนิด
 
28 ธันวาคม 2549 , 17:08 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่