ราษฎรหมู่บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านเรือนถูกไฟไหม้ 78 หลังคาเรือน ยังรอความช่วยเหลือผู้มีจิตเมตตา ชาวบ้าน 187 คน ไร้บ้านต้องพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางจังหวัดจัดให้จนกว่าจะได้บ้านหลังใหม่

  
     จากกรณีที่เกิดไฟไหม้หมู่บ้านจะนะ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมามีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ทั้งสิ้น 78 หลังคาเรือน บ้านที่มีเลขที่ 44 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 187 คนโดยจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้องได้จัดให้เข้าพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 และโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนจะนะทุติยโพธิอนุสรณ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุได้มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ อีกหลายด้าน โดยเฉพาะการสร้างบ้านใหม่ของผู้ที่ถูกไฟไหม้ มีบางหน่วยงาน องค์กรการกุศลได้บริจาคเป็นเงิน และวัสดุก่อสร้างแล้วส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีบ้านที่ถูกไฟไหม้ทั้งหลังเป็นจำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่จึงได้เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่” ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ เลขที่บัญชี 547-0-37532-3 เพื่อจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ด้าน นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ สวท.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของโดยเฉพาะปัจจัยที่เป็นเงินสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยไฟไหม้หมู่บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย โดยสามารถบริจาคได้โดยตรง ที่ สวท.เชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือ บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนช้างคลาน เลขที่ 533-0-20070-9 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมด จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่บ้านจะนะ อำเภอแม่อายต่อไป.//
 
17 เมษายน 2559 , 06:44 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา