คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายฆราวาส ร่วมกันประกาศโองการ ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ ถวายน้ำสรง และบอกกล่าวดวงพระวิญญาณพญามังราย ผู้สถาปนาเมืองเชียงใหม่ ภายการจัดงาน ฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 เมืองเชียงใหม่ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

  
     พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส นำประชาชนชาวเชียงใหม่จำนวนหนึ่ง ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพุ่มเงิน พุ่มทอง ฉัตรเงิน ฉัตรทองดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง และนํ้าสรง แด่พระรูปเหมือนพญามังราย ผู้สร้างนครพิงค์เชียงใหม่ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตามธรรมเนียมล้านนา เพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงการจัดงาน สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2559 ได้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป ทั้งนี้ เป็นความเชื่อตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนา ภายหลังทำพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ เมื่องานแล้วเสร็จจึงต้องมีการบอกกล่าว ถวายสักการะเพื่อเป็นการขอบคุณอีกครั้ง โดยมีพระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ อ่านโองการอัญเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์ที่ปกปักษ์รักษาเมืองเชียงใหม่และที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารได้รับรู้รับทราบ และร่วมกันแสดงความเคารพสักการะดวงพระวิญญาณพญามังราย ผู้สถาปนาเมืองเชียงใหม่ โดยถวายสักการะพุ่มเงิน พุ่มทอง ฉัตรเงิน ฉัตรทองดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง ถวายนํ้าสรง และชาวบ้านในชุมชนตำบลสุเทพ ได้ฟ้อนเล็บถวาย เบื้องหน้าพระรูปเหมือนพญามังราย ที่ทางวัดได้วัดสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานบนอาคารพิพิธภัณฑ์ และตั้งชื่อเป็นอาคารสมโภช 720 ปีนครเชียงใหม่เพื่อให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้มาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปงเมืองเชียงใหม่ที่ยืนยาวมานาน 720 ปี.//
 
17 เมษายน 2559 , 08:04 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา