จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณ ตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

  
    วันที่ 17 เม.ย.59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการไปสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และถวายความเคารพแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เริ่มจากอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ภายในค่ายกาวิละ อนุสาวรีย์วีรชนแห่งล้านนา ที่เจดีย์ขาว ถนนวังสิงห์คำ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่, แจ่งศรีภูมิ หอหลวงพญามังราย, พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูชัย, เจ้าพ่อคำแดง และอนุสาวรีย์ช้างเผือก จากนั้น ได้เดินทางไปร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ โดยลูกหลาน เจ้านายฝ่ายเหนือ ที่สืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน ที่วิหารวัดสวนดอก พระอารามหลวง เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเจ้านายฝ่ายเหนือคนอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ ที่ได้ดูแลรักษา และสร้างความเจริญให้แก่เมืองเชียงใหม่มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ในเวลา 17.00 น.วันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ เสลี่ยงน้ำขมิ้นส้มป่อย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ็ง พร้อมขบวนฟ้อนเล็บ จากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสู่วัดสวนดอก เพื่อประกอบพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโอกาสนี้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้จัดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง “พระราชชายาเจ้าดารารัศมี” เพื่อถวายกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ โดยในปีนี้ มีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับบทแสดงเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมีด้วย.//
 
18 เมษายน 2559 , 06:30 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา