จังหวัดเชียงใหม่สั่งปรับแผนด่านตรวจจุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรอง ช่วงขาล่อง คืนสุดท้าย กำชับให้เพิ่มความเข้มข้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเพิ่มความถี่เรียกตรวจรถที่มีผู้โดยสารจำนวนมากเป็นอันดับแรก

  
     นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันสุดท้ายของการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งให้ปรับแผนการตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรอง กำชับให้ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด่านตรวจชุมชนทั้ง 2,066 จุด เพิ่มความเข้มข้นดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ช่วงขาล่อง โดยเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจและให้ความสำคัญกับรถบรรทุกผู้โดยสารจำนวนมากเป็นอันดับแรก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2559 รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 16 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการเฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น 22 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 22 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวม 6 วันที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 158 ครั้ง บาดเจ็บ 166 คน เสียชีวิตรวม 9 คน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเมาสุรา ทัศนวิสัยไม่ดี ขับรถเร็ว มีสิ่งกีดขวางบนถนน และหลับใน เกิดเหตุกับรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ในทางตรง ระหว่างเวลา 16.00 - 22.00 น. ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ อายุ 50 ปีขึ้นไป และเกิดเหตุบนถนนในหมู่บ้าน/ชุมชน ยึดรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ชาติ สะสม 6 วัน 857 คัน (รถยนต์ส่วนบุคคล 156 คัน และรถจักรยานยนต์ 701 คัน) ด้านนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 จังหวัดลำปาง ซึ่งรับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบในวันที่ 16 เมษายน จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และผู้ได้รับบาดเจ็บสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงมาอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ จังหวัดลำปาง อุบัติเหตุเกิดขึ้น 11 ครั้ง บาดเจ็บ 11 คน เสียชีวิต 1 ราย, จังหวัดลำพูน อุบัติเหตุเกิดขึ้น 13 ครั้ง บาดเจ็บ 11 คน เสียชีวิต 2 ราย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุบัติเหตุเกิดขึ้น 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวม 4 จังหวัด ในวันที่ 16 เมษายนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 47 ครั้ง บาดเจ็บ 45 คน เสียชีวิต 3 ราย.//
 
18 เมษายน 2559 , 06:39 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา