กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาด้านเด็ก และสตรี จากการค้ามนุษย์

  
    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาด้านเด็ก และสตรี จากการค้ามนุษย์ หลังประเทศไทยถูกลดลำดับความพยายามในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ให้อยู่ในระดับ Tier 3
ที่โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมหารือเป็นจำนวนมาก สืบเนืองจากสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2558 ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกายังคงจัดระดับความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของประเทศไทยเป็นกลุ่ม Tier 3 โดยอ้างว่า ประเทศไทยยังดำเนินการไม่เพียงพอในการคัดแยก และให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในข้อหาค้ามนุษย์ ทั้งกรณีการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก การบังคับใช้แรงงานในภาคประมง และการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวโรฮิงญา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งในเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามการใช้แรงงานเด็ก การบังคับค้าประเวณี และการใช้แรงงานประมงผิดกฎหมาย และได้มีการจัดทำมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านเด็ก และสตรี โดยการขับเคลื่อนในด้านการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหาย ในด้านการป้องกัน จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การสกัดกั้น การกวดขันจุดผ่านแดน ด้านการบังคับใช้กฎหมาย จะให้ความสำคัญกับการสืบสวนจับกุมดำเนินคดีกับขบวนการค้ามนุษย์ การเอาผิดร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมกับการกระผิดเรื่องค้ามนุษย์ จับกุมกวาดล้างสื่อลามก เน้นการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้ประเทศไทยหลุดจาก Tier 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้พนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพ ได้ปรับฐานความคิด ระบบการทำงานด้านการคุ้มครองเด็กและสตรีจากการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
 
18 เมษายน 2559 , 19:39 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย