รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอร้องสื่อและชาวเชียงใหม่เห็นใจคนทำงานดับไฟป่า ที่เสียสละเฝ้าระวัง และดับไฟอย่างหนัก เพื่อให้คนเชียงใหม่ได้หายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์ในช่วง 60 วันห้ามเผา ส่วนกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดประกาศ จังหวัดเชียง

  
    นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วง 60 วันห้ามเผา ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการทุกภาคส่วนจัดกำลังเฝ้าระวังและดับไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง โดยในแต่ละวันต้องใช้กำลังมากกว่า 5,000 คน โดยมีชุดปฏิบัติการหลักจากสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จำนวน 24 ชุด ทีมดับไฟป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 จำนวน 13 หน่วย และหน่วยย่อยอีกจำนวนมาก รวมทั้ง ทีมงานของท้องถิ่น 210 แห่ง ทีมงานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน ร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่าหมู่บ้าน ซึ่งทุกทีมทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้คนเชียงใหม่มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ แต่กรณีที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายวันในช่วงสิ้นสุด 60 วันห้ามเผา เนื่องจากชาวบ้านทางอำเภอตอนเหนือ ระดมเผาพร้อมกัน ซึ่งจังหวัดได้พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ โดยคงมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าไว้ทั้งหมด อยากให้สื่อมวลชนและคนเชียงใหม่เข้าใจและเห็นใจคนทำงานเสียสละเพื่อบ้านเมือง ส่วนกรณีที่จะมีคนออกมาเดินรณรงค์ไม่เอาหมอกควันในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายนนั้น เป็นสิ่งที่กระทำได้ แต่ส่วนตัวอยากให้คนเชียงใหม่เข้าใจปัญหาหมอกควันและร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 เมษายน ยังเกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เนื่องจากฝุ่นควันที่สะสมต่อเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมา.//
 
21 เมษายน 2559 , 11:16 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา