ที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน แสดงความไม่สบายใจที่ชาวบ้านในอำเภอแม่แจ่ม ถูกกล่าวหา ปลูกข้าวโพด และเผาพื้นที่ทางการเกษตร สร้างปัญหามลพิษให้กับคนเมืองทุกปี เฉพาะที่บ้านแม่ซา ได้รณรงค์เลิกปลูกข้าวโพดหันมาปลูกพืชอื่นทดแทนแล้วกว่า 50 หลังค

  
    นายมิตรภาพ ปลูกเงิน ที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน เปิดเผยว่า พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม มีการปลูกข้าวโพดเป็นจำนวนมาก และได้สร้างปัญหามลพิษจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรเป็นประจำทุกปี คนแม่แจ่มถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพด และเป็นจำเลยของสังคมในเรื่องการเผาป่าก่อปัญหามลพิษในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ในปีนี้ ชาวแม่แจ่มให้ความร่วมมือกับทางราชการไม่เผาป่าในช่วง 60 วันห้ามเผา ในรูปแบบประชารัฐ แต่เมื่อสิ้นสุดช่วงควบคุมการเผา อาจมีชาวบ้านส่วนหนึ่งจำเป็นต้องเผาเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูก ตามระยะเวลาที่จังหวัดกำหนดให้ และขณะนี้ที่บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร ได้พยายามรณรงค์ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดลงอย่างต่อเนื่อง นายมิตรภาพ ยอมรับว่า ปัญหาฝุ่นควันที่เกินมาตรฐานหลังสิ้นสุดช่วงห้ามเผา มาจากอำเภอแม่แจ่มเพียงส่วนหนึ่ง แต่เชื่อว่าคงไม่ใช่ทั้งหมด อยากให้รัฐและคนเมืองเข้าใจคนกะเหรี่ยงที่มีวิถีชีวิตอยู่กับป่า ร่วมกันปกป้องดูแลป่าต้นน้ำไม่ใช่เป็นผู้ทำลายป่า หากมีทางเลือกชาวบ้านก็คงไม่สร้างปัญหาหมอกควันให้กับคนในเมืองเชียงใหม่ตามที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอด.//
 
21 เมษายน 2559 , 12:11 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา