สวท.เชียงใหม่ คลื่นวิทยุชนเผ่า เอเอ็ม.1476 กิโลเฮิร์ต เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีนักจัดรายการ 7 ชนเผ่า พร้อมให้การนับสนุนด้านการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 ที่จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม

  
    วันที่ 21 เมษายน 2559 นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาว และนายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ให้สัมภาษณ์ในรายการ ทางคลื่นวิทยุชนเผ่า สวท.เชียงใหม่ ระบบ เอเอ็ม.1476 กิโลเฮิร์ต สวท.เชียงใหม่ ว่า การจัดแข่งขันการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 ที่จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพโดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “นครลำปางเกมส์” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559 ใช้คำขวัญในการแข่งขันครั้งนี้ว่า “เกมส์แห่งความสนุกสนาน และมิตรภาพชนเผ่า” โดยใช้สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง และสนามใกล้เคียง เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฯ การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาครั้งนี้ จะมีนักกีฬาชนเผ่า 14 ชนเผ่า จาก 20 จังหวัด เข้าร่วมในการแข่งขัน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, พะเยา, พิษณุโลก, ตาก, ประจวบคีรีขันธ์, อุทัยธานี, สุโขทัย, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, กำแพงเพชร, กาญจนบุรี, เพชรบูรณ์, เลย และลำปาง ประกอบด้วย เผ่ากระเหรี่ยง, แม้วหรือม้ง, มูเซอ, อีก้อ, เย้าหรือเมี่ยน, ลีซอ, ลัวะ, ถิ่น, ขมุ, มลาบรี, ปะหล่อง, ตองซู, จีนฮ่อ และไทยใหญ่ คาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 2,000 คน
 
21 เมษายน 2559 , 12:14 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา