สวท. เชียงใหม่ สถานีวิทยุเพื่อคนเชียงใหม่ โดยการนำของ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ขอเป็นสื่อกลาง นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากประชาชนผู้มีจิตเมตตา ไปมอบให้กับพี่น้องชาวลาหู่ บ้านแม่จะนะ อำเภอแม่อาย

  
     ในโอกาสนี้ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำเงินที่ได้รับบริจาคจากเครือข่ายเพื่อนข้าราชการจากจังหวัดพิษณุโลกมามอบให้จำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งได้ร่วมเป็นเกียรติขนของขึ้นรถบรรทุก ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังผาเมือง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้เดือนร้อนที่อำเภอแม่อาย โครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน เป็นโครงการที่ สวท.เชียงใหม่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงใกล้วันครบรอบการก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับชุมชน และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่ง สวท.เชียงใหม่ ในฐานะองค์กรด้านการสื่อสารมวลชนของรัฐ จึงขอเป็นสื่อกลางนำความช่วยเหลือไปสู่ผู้ยากไร้ และยังจะดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ต่อเนื่องต่อไป.
 
21 เมษายน 2559 , 12:33 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา