คณะเสนาธิการหน่วยกำลังยุทธศาสตร์ กองทัพบกอินโดนีเซีย เยือนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนนายทหารระดับสูง กระชับความร่วมมือด้านการทหาร

  
     พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี อุทัย ชัยชนะ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ให้การต้อนรับ พลตรี เมอริส เวอยาดิ (MG.Meris Wiryadi) เสนาธิการหน่วยกำลังทางยุทธศาสตร์ พันเอก โยเซีย มามูโค (Col.Josias Mamuko) ที่ปรึกษาหน่วยกำลังทางยุทธศาสตร์ และคณะเสนาธิการหน่วยกำลังทางยุทธศาสตร์ จากกองทัพบกอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 เมษายน 2559 ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนนายทหารระดับสูง ระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกอินโดนีเซีย ประจำปี 2559 ที่กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้ชมการแสดงจากหน่วยทหารในพื้นที่ ทั้งการฝึกทักษะการต่อสู้ในสนามรบอนาคตจากกองพันทหารราบที่ 7 ,การตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด โดยกองกำลังผาเมือง, การปฏิบัติของกองพันทหารปืนใหญ่ ร่วมกับสัตว์บรรทุกต่าง และการใช้อาวุธบนหลังม้า โดยกองพันสัตว์ต่างกองสัตว์ทหารบก จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมการแสดงนวัตกรรมและอาวุธยุทโธปกรณ์ ของทั้ง 6 หน่วยงาน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ทั้งนี้ ไทยและอินโดนีเซียได้ลงนามความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เมื่อปี 2558 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดการหารือร่วมกันในระดับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศและด้านการทหาร และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพ ซึ่งการแลกเปลี่ยนการเยือนนายทหารระดับสูงก็เป็นหนึ่งในมาตรการกระชับความร่วมมือด้านการทหารดังกล่าว.//
 
23 เมษายน 2559 , 09:33 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา