จังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย และย้ำให้ชาวบ้านงดเผาทุกชนิด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันเกิดค่ามาตรฐานในตัวเมืองเชียงใหม่ จนกว่ามีสภาพอากาศดีขึ้น

  
    วันที่ 21 เมษายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการออกพบปะประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม พร้อมให้บริการเชิงรุก เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 65 หน่วยงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินสงเคราะห์และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ พร้อมได้มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติราชการแก่ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในอำเภออมก๋อย โดยกล่าวว่า ปัญหาหมอกควันที่เกินค่ามาตรฐานหลังสิ้นสุดช่วง 60 วันห้าม เผาต่อเนื่องมาหลายวัน จังหวัดเชียงใหม่จึงเน้นย้ำ ขอความร่วมมือประชาชนในทุกพื้นที่ ให้ดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบการเผาพื้นที่ทางการเกษตรที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด ก่อนจะเผาต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และให้ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าในเขตป่า ซึ่งหากจับได้ว่าผู้ใดทำให้ไฟลุกลามเข้าไปเผาเขตป่าสงวน และอุทยานแห่งชาติก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หาทางป้องกันเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและพืชเสพติด ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่.//
 
23 เมษายน 2559 , 09:34 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา