จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาในพื้นที่เกษตร หากมีความจำเป็นให้แจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่ เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี หากพบการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้อง

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมในช่วงฤดูแล้งทั่วเมืองเชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนด 60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2559 ขณะนี้ได้สิ้นสุดช่วงกำหนดวันห้ามเผาแล้ว แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับความกดอากาศสูงจึงทำให้ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินค่ามาตรฐานและจำนวนจุด HOTSPOT มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดเผาในพื้นที่เกษตรทุกชนิด หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรให้เผาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และต้องแจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นกรณี พร้อมทั้งทำแนวกันไฟและจัดการเชื้อเพลิงให้เป็นกองขนาดเล็ก โดยไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่า หากพบว่ากระทำการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 150,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท หากพบเห็นผู้กระทำผิดสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112236, 099 3751110 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง.//
 
23 เมษายน 2559 , 09:35 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา