ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่น

  
    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่น ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
พลตำรวจตรีบรรฑป สุคนธมาน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ ประกาศเกียรติคุณ ให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่น ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณประกอบด้วย พันตำรวจโท เดชาธร อาชวสมิต รองผู้กำกับการงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอสันป่าตอง พันตำรวจตรี พัชรพงษ์ อัครเมธากุล สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่อาย ดาบตำรวจ วุฒิชัย สืบสานมา ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน สภอ.หางดง ดาบตำรวจนิคม ชัยวงศรี ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สภอ.เมืองเชียงใหม่ ดาบตำรวจนิพนธ์ คำหมื่น ผู้บังคับงานป้องกันและปราบปรม สภอ.สันทราย จ่าสิบตำรวจ วัฒนา แดงราศี ผู้บังคับหมุ่งานป้องกันและปราบปราม สภอ.เมืองเชียงใหม่ สิบตำรวจเอก ชยัน ไชยกาวิน ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน สภอ.แม่วาง สิบตำรวจโท เชิดชูพงษ์ กาญจนมุสิก ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภอ.แม่ริม ซึ่งตำรวจทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่เปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ
 
28 ธันวาคม 2549 , 17:36 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่