ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุน ผลิตน้ำประปาที่จังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันมีน้ำใช้ถึงเดือนมิถุนายนนี้แน

  
     นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุน ผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำประปาภูมิภาค ในปี 2559 คาดการณ์จะมีสาขาที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ 51 สาขา แต่ปรากฏว่า ถึงขณะนี้ประสบปัญหาจริงเพียง 21 สาขา ซึ่งยังไม่มีสาขาใดที่หยุดปล่อยน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคแก้ปัญหาโดยใช้วิธีลดแรงดันในช่วงที่ประชาชนใช้น้ำน้อย และปล่อยน้ำเป็นเวลาในบางสาขา เพื่อบริการจัดการน้ำไว้ใช้ให้ได้ยาวที่สุด ในบางพื้นที่ที่ไม่เหลือน้ำต้นทุนก็ให้เจาะบ่อบาดาล คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำประปาให้กับประชาชนโดยไม่ขาดแคลนได้ถึงเดือนมิถุนายน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจว่าไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาแน่นอน เนื่องจากมีน้ำต้นทุนจากเขื่อนแม่งัดที่ชลประทานปล่อยลงสู่แม่น้ำปิง สัปดาห์ละ 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร จนถึงเดือนมิถุนายน การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ได้เก็บสต๊อกน้ำไว้ให้เพียงพอที่จะใช้ 1 แสน 2 หมื่นลูกบาศก์เมตร ต่อวัน สำหรับผู้ใช้น้ำในเขตเมืองประมาณ 1 แสนราย ส่วนน้ำในเขื่อนแม่กวงที่เหลืออยู่ประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร หากลดระดับลง ก็จะขยับแพสูบน้ำลงไปครั้งละ 200 เมตร และคาดว่าจะมีฝนตกมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์.//
 
23 เมษายน 2559 , 09:45 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา