สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทำกิจกรรม Road Show ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตพิงคนคร จัดกิจกรรม Road Show ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ และเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตพิงคนคร ภายใต้ชื่อ “Lanna destinations” Chiang Mai & the North Road Show to Shanghai and Chengdu โดยได้นำคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Road Show ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ และเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (CMECC) และ Xuhui government&tourist association สร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการประชุมสัมมนาระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 8 จังหวัดภาคเหนือในพื้นที่พิงคนคร
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน เปิดเผยว่า การนำคณะ Chiang Mai & the North Road Show to Shanghai and Chengdu ได้ความสนใจจากผู้ประกอบการ ซึ่งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เน้นประชาสัมพันธ์กิจกรรมไหว้พระธาตุประจําปีเกิด 6 จังหวัดภาคเหนือในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร สปา กอล์ฟ รวมทั้งการรักษาพยาบาล ซึ่งได้รับความสนใจมากจากผู้ประกอบการในนครเซี่ยงไฮ้กว่า 260 หน่วยงาน และสำหรับการจัดกิจกรรมที่เฉิงตู มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
การนำคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม Road Show ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของชาวจีน การเดินทางระหว่าง ไทย-จีน สะดวกมากขึ้น รวมทั้งอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ซึ่งจัดเป็นนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาเที่ยวเป็นหมู่คณะ และมีอัตราการใช้จ่ายสูงมาก
 
23 เมษายน 2559 , 18:27 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย