ตำรวจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ระบุที่ได้รับรางวัลเพราะได้ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

  
    ตำรวจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ระบุที่ได้รับรางวัลเพราะได้ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
พันตำรวจโท เดชาธร อาชวสมิต รองผู้กำกับการงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอสันป่าตอง กล่าวภายหลังรับประกาศเกียรติคุณ ตำรวจปฏบัติงานดีเด่นว่า ตนได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปราม ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตนก็ได้ตั้งใจทำงานโดยยึดแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก ในการบริการผู้เข้าชมงานให้ได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยที่สุด ขณะที่พันตำรวจตรี พัชรพงษ์ อัครเมธากุล สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่อาย ซึ่งทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปราม กล่าวเช่นกันว่ามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีๆให้กับสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ราชย์ครบ 60 ปี
 
28 ธันวาคม 2549 , 17:41 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่