การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ประกาศภัยแล้ง ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา ตามโครงการ "PEA ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง"

  
     วันนี้ (26 เมษายน 2559) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดโครงการ "PEA ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" ประจำปี 2559 ในพื้นที่ภาคเหนือ และปล่อยคาราวานรถบรรทุกถังน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มอบถังน้ำผ่าน นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำไปยังจุดติดตั้งถังน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้สนับสนุนถังน้ำ จำนวน 18 ถัง และน้ำบรรจุถัง 120,000 ลิตร มูลค่ารวม 374,000 บาท เพื่อนำไปติดตั้ง ในชุมชนพื้นที่อำเภอที่ประกาศภัยแล้ง ประกอบด้วย อำเภอดอยเต่า สันกำแพง แม่ริม แม่วาง ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จากมณฑลทหารบกที่ 33 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ตามเขตพื้นที่ประกาศภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา.//
 
26 เมษายน 2559 , 16:51 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา