สวท.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาค ตามโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน จากแฟนรายการชาวเชียงใหม่ และผู้มีจิตเมตตา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย เพิ่มอีก 36,200 บาท ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
    ตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สวท.เชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน ปีที่ 3 โดยเปิดรับบริจาคเงิน และสิ่งของไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จากไฟไหม้บ้าน ที่บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากแฟนรายการ ของ สวท.เชียงใหม่ และผู้มีจิตเมตตา พร้อมเงินสด 50,000 บาท เดินทางไปมอบผ่านนายอำเภอแม่อาย ไปแล้ว และยังมีผู้มีจิตเมตตาบริจาคเงินเพิ่มเข้ามาในบัญชีของ โครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชนอีก 36,200 บาท และ อีก 1,000 บาท ที่มีผู้แจ้งความประสงค์มอบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครดับไฟป่าที่เสียชีวิตในขณะร่วมดับไฟ ที่แม่แจ่ม โดยนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ได้เป็นผู้แทนมอบเงินส่วนที่ได้รับบริจาคเพิ่ม ผ่านทาง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามเจตนาของผู้บริจาคต่อไป ซึ่งรวมน้ำใจแฟนรายการ สวท.เชียงใหม่ ที่ส่งไปซับน้ำตา พี่ น้อง ชนเผ่าลาหู่ ที่บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย เชียงใหม่ ในโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน ปีที่ 3 ที่ สวท.เชียงใหม่เป็นสื่อกลาง รวมเป็นเงิน 86,200 บาท.//
 
27 เมษายน 2559 , 00:30 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา