การจัดงานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 4

  
    สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดตลาดนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ภายในหัวข้อ นวัตกรรมที่ยั่งยืน 9-10 กันยายนนี้
ที่โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน ได้มีการแถลงข่าวการจัดงานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2548 นี้ที่โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ โดยในปีนี้กำหนดหัวข้อการจัดงานว่า นวัตกรรมที่ยั่งยืน
นายอาคม ศุภางค์เผ่า ประธานจัดงานกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการสร้างตลาดนัดทางด้านงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมในเชิงพาณิชย์และเป็นเวทีการนำเสนอผลงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ สร้างกระบวนการเรียนรู้และพื้นฐานเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีทั้งการเปิดเวทีเสวนา ปาฐกถา การบรรยายพิเศษ และการแสดงผลงานจากองค์กรที่วิจัยและประสบความสำเร็จ ทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบการระดับภูมิภาค ระดับโลก การซื้อขายนวัตกรรมและงานวิจัยที่น่าสนใจ การให้คำปรึกษาและคลินิกทางปัญญา รวมทั้งการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ เช่น การสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5330-4346 หรือ 0-9700-9970 โทรสาร 0-5324-6353
***********
 
, อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม ///// 25 สิงหาคม 2548