กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลงประชามติ

  
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ยืนยัน กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
นายอภินันท์ จันทรรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะเดินตาม Road Map ซึ่งก็คือ แผนที่เส้นทางการพัฒนาประเทศ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลได้วางไว้ เพื่อให้ประเทศไทยมีการปฏิรูปตามเวลาที่ได้กำหนด ซึ่งขณะนี้สิ่งที่สำคัญ คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญ โดยขอให้พี่น้องประชาชน ศึกษา เรียนรู้ ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้มีการเผยแพร่ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ทางรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก้าวไปพร้อม ๆ กันในการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้พี่น้องประชาชนไปศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแล้วแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกของพี่น้องประชาชน โดยมีเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศร่วมกัน ทำอย่างไรให้ประเทศชาติมีความน่าเชื่อถือ ประเทศชาติมีความมั่นคงมีความมั่งคั่ง ซึ่งจะต้องดำเนินการไปตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ มีความมุ่งมั่นสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า มีประเด็นอะไรบ้าง ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร และพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้พี่ประชาชนเสนอความคิดเห็นกลับมาสู่รัฐบาลด้วยเช่นเดียวกัน
 
28 เมษายน 2559 , 22:06 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย