นายกรัฐมนตรี พอใจการจัดทำหนังสือ SMART FARMER

  
    นายกรัฐมนตรี พอใจการจัดทำหนังสือ SMART FARMER รู้ไว้ ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ สั่งพิมพ์เพิ่มอีก 80,000 เล่ม เนื่องจากได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก
นายอภินันท์ จันทรรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ และมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ นำหนังสือ SMART FARMER รู้ไว้ ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ มาแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหนังสือดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพิมพ์ไว้ เพื่อเป็นองค์ความรู้สำคัญในการพัฒนาประเทศ และได้รวบรวมผลงานของเกษตรกรทั่วทุกภาคที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเสริมตามความสนใจทั้งด้านพืชและสัตว์ โดยมีการลงมือทำจริงจนสามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมจากรายได้หลัก การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ในยามที่เกษตรกรต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค การเลี้ยงสัตว์ ควบคู่ไปกับการทำอาชีพหลัก พร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางต่อสู้กับวิกฤตภัยแล้ง ครั้งแรกจำนวน 20,000 เล่ม ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาจนไม่เพียงพอต่อการแจกจ่าย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เพิ่มเติมอีกจำนวน 80,000 เล่ม
ทั้งนี้ เมื่อการจัดพิมพ์เพิ่มเติมแล้วเสร็จ จำนวน 80,000 เล่ม จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งในกรุงเทพมหานคร
 
29 เมษายน 2559 , 17:16 น. , อ่าน 1158  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย