จังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่คุมเข้ม ปล่อยน้ำรอบเวรที่ 18 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในอำเภอท้ายน้ำ ขอความร่วมมือปิดประตูเหมืองฝายทุกแห่ง คาดว่าน้ำจะถึงจุดรับน้ำอำเภอดอยในวันจันทร์ ขอร้องทุกฝ่ายช่วยกันประหยัดเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนแม่

  
     นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทราบว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดขณะนี้เหลือน้ำที่ต้องบริหารจัดการเพียง 14 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนอีก 8 รอบเวร/สัปดาห์ โดยเฉพาะที่อำเภอดอยหล่อ และจอมทอง ซึ่งอยู่ท้ายน้ำ กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ระบายน้ำแม่น้ำปิงเพื่อนำไปช่วยเหลือ แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และอากาศร้อนจัด น้ำที่ระบายลงไปจะเดินทางไปถึงจุดรับน้ำค่อนข้างช้า เพราะบางส่วนจะไหลซึมลงไปใต้ท้องน้ำ และระเหยไปกับอากาศที่ร้อนจัด การปล่อยน้ำในรอบเวรประจำสัปดาห์ รอบที่ 18 ในวันศุกร์ที่ผ่านมาจึงได้สั่งผู้ใช้น้ำทางการเกษตรทุกเหมืองฝายปิดบานประตูระบายน้ำ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดไม่ให้มีการลักลอบสูบน้ำระหว่างทาง คาดว่ามวลน้ำประมาณ 4 แสน ลูกบาศก์เมตรจะไปถึงฝายหนองสลีก อำเภอดอยหล่อ ในเช้าวันจันทร์ หลังเติมน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้จุดต่างๆ ครบแล้วจึงจะให้เหมืองฝายเปิดบานประตูระบายน้ำพร้อมกัน ในเที่ยงวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่น้ำในเขื่อนหลักเริ่มลดลง และมีจำกัด การบริหารจัดการน้ำจำเป็นจะต้องให้ไปถึง 8 รอบเวรที่เหลือ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำ น้ำเพื่อการประปา และน้ำเพื่อการเกษตรให้ใช้น้ำอย่างประหยัดจึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้.//
 
30 เมษายน 2559 , 07:29 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา