ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เตือนประชาชนในพื้นที่เสียงภัย 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อนต่อเนื่อง

  
     นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง มีคำสั่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ โดยให้ติดตามสภาวะอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาสู่ตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือ จึงทำให้มีสภาวะอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้จัดแตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลพร้อมออกไปสนับสนุนกับทางจังหวัดทันทีหากได้รับการร้องขอ และฝากย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร อย่างต่อเนื่อง.//
 
30 เมษายน 2559 , 16:28 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา