การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เตือนผู้ใช้ไฟ ระวังอันตรายจากการใช้ปลั๊กพ่วง และเสียบชาร์จ โทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ได้ง่าย

  
    นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีนี้เป็นปีที่มีสภาพอากาศร้อนจัดมากกว่าปกติ อุณหภูมิพุ่งสูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียสต่อเนื่อง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ทำให้การใช้ไฟสูงกว่าปีก่อนถึง 28,000 เมกกะวัตต์ นอกจากจะคำนึงถึงความประหยัดและมีประสิทธิภาพแล้วยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยควบคู่กันไป โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง บำรุงรักษาและล้างทำความสะอาด ควรมีการตรวจซ่อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์ เสาอากาศโทรทัศน์ต้องติดตั้งให้มั่นคงและแข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะการใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้ดูสภาพสายเมนที่เสียบเข้าไปจะทำให้สายร้อน เกิดเป็นไฟลุกไหม้ได้ง่าย ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้มสายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ต้น ไม้ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ ขอให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่เพื่อทำการแก้ไข หากผู้ใช้ไฟมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าขอคำแนะนำและปรึกษา โทรสายด่วน PEA Call Center หมายเลข 1129 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง.//
 
30 เมษายน 2559 , 16:31 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา