จังหวัดเชียงใหม่เร่งสร้างความเข้าใจ และไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ ผลิตน้ำประปาในพื้นที่อำเภอแม่ริม และแม่อาย ขอร้องทุกฝ่ายแบ่งบันทุกข์สุขร่วมกัน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง

  
    นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ที่อำเภอแม่ริม ซึ่งมีปัญหาต้องลดแรงดันน้ำ และจ่ายน้ำเป็นเวลา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ได้ดำเนินการแก้ไขปัตามแผนงานช่วยเหลือภัยเร่งด่วน โดยการวางท่อเสริมแรงดัน ผันน้ำ จากโรงสูบน้ำแม่ริม 2 ไปช่วยโรงสูบน้ำแม่ริม 1 ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ สาธารณะลดลงจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เพียงพอ โดยจะทำการวางท่อ ขนาด 300 มม. ความยาวทั้งโครงการ 1.2 กิโลเมตร ผ่านชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม ประมาณ 400 เมตร แต่คนในชุมชนออกมาคัดค้านไม่ให้วางท่อผ่านพื้นที่ โดยอ้างว่าจะทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ ที่อำเภอแม่อาย แหล่งน้ำดิบที่เคยใช้จากลำน้ำฝางแห้งขอด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง แก้ปัญหาโดยขุดลอกลำน้ำฝาง ซึ่งสูบน้ำได้ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ขณะนี้ น้ำในบ่อพักน้ำเหลือไม่พอสูบ และน้ำจากแหล่งน้ำสำรองที่ลำน้ำต้นตอง เริ่มประสบปัญหาอัตราการไหลของน้ำอ่อนตัวลงจนไม่สามารถสูบน้ำได้ จากการประชุมร่วมกับนายอำเภอแม่อาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ พบว่า สาเหตุมาจากสวนส้มที่อยู่ทางตอนเหนือสูบน้ำไปใช้จำนวนมาก ที่ประชุมจึงเห็นร่วมกันในการขอความร่วมมือให้ชาวสวนส้มลดการใช้น้ำลง เพื่อนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นของชาวแม่อายก่อนเป็นอันดับแรก โดยให้ลดขนาดหัวสูบจาก 4 นิ้ว เป็น 2 นิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงหวัดเชียงใหม่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน โดยในสัปดาห์หน้าจะนัดเจรจากับผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 พื้นที่ เพราะเมื่อปริมาณน้ำมีน้อยจะปล่อยให้ทางราชการแก้ปัญหาอยู่ฝ่ายเดียว โดยที่ชาวบ้านยังใช้น้ำเหมือนเดิมก็คงจะแก้ลำบาก ต้องแบ่งปันทุกข์สุขร่วมกัน หากไม่ยินยอม สุดท้ายจึงจะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปดำเนินการเพื่อให้ปัญหาลุล่วงไปด้วยดี.//
 
30 เมษายน 2559 , 16:36 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา