จังหวัดเชียงใหม่ขอร้องผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ให้ปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการน้ำที่จังหวัดได้ขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัด แม้จะมีฝนตกลงมาในช่วงวัน-สองวัน แต่ปริมาณน้ำในเขื่อนก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น ขอให้ช่วยกันประหยัดต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

  
    นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในรายการ ผู้ว่าฯ พบ ประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ ว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัด ซึ่งเป็นเขื่อนหลักของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ ลดระดับลงมาก การระบายน้ำลงในแม่น้ำปิงเพื่อนำไปช่วยอำเภอดอยหล่อ และอำเภอจอมทองที่อยู่ท้ายน้ำ อัตราการไหลของน้ำจึงช้ากว่าปกติ จึงจำเป็นต้องขอร้องให้ผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรทุกเหมืองฝายตลอดแม่น้ำปิง ได้ปิดประตูระบายน้ำ ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ เพื่อให้น้ำสามารถไหลไปยังอำเภอท้ายน้ำ ให้มีน้ำใช้อย่างไม่เดือดร้อน และจะอนุญาตให้เปิดใช้พร้อมกันในเที่ยงวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการปล่อยน้ำตามรอบเวรที่ 18 เหลือน้ำที่ต้องบริหารจัดการอีก 8 สัปดาห์ หรือ 8 รอบเวร จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำที่จังหวัดและชลประทานเชียงใหม่ดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อผ่าวิกฤตไปพร้อมกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างในช่วงวัน สองวันนี้ แต่ก็ยังมีปริมาณไม่มากพอที่จะเพิ่มน้ำในอ่างหรือเขื่อนหลัก และยืนยันให้ปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการน้ำตามเดิมอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำ น้ำเพื่อการประปา และน้ำเพื่อการเกษตร ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย.//
 
2 พฤษภาคม 2559 , 07:19 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา