ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ยังมีลักลอบเลี้ยงปลากระชังในลำน้ำปิงต่อเนื่อง เตือนผู้ฝ่าฝืนเลี้ยงปลากระชังในลำน้ำสาธารณะ โดยไม่ขออนุญาตให้ถูกต้อง มีโทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่น ถึง 1 แสนบาท และปรับวันละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน

  
     นายภาณุวิชญ์ กันทะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำปิง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการลักลอบเลี้ยงกันมาโดยตลอด ที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปเร่งรัดให้เกษตรกรจับปลาเพื่อป้องกันความเสียหาย เนื่องจากภัยแล้ง ซึ่งมีเกษตรกรที่เลี้ยงให้กับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จับไปแล้ว 109 กระชัง ผลผลิต 60,220 กิโลกรัม เลี้ยงให้กับบริษัท ส.ล้านนา 526 กระชัง, ฟาร์มวาริน 289 กระชัง และเกษตรกรที่เลี้ยงทั่วไป 78 กระชัง จำนวนเกษตรกร 1,002 ราย จากผู้เลี้ยงทั้งหมดในฤดูแล้ง 1,197 ราย คงเหลือที่ยังไม่ได้จับอีก 195 กระชัง และมีบางส่วนที่เห็นว่าชลประทานเชียงใหม่ยังปล่อยน้ำลงแม่น้ำปิงจึงแอบนำปลาเล็กมาอนุบาลเลี้ยงต่อไป ซึ่งขณะนี้กรมประมง ได้ออกประกาศด่วนที่สุด ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ในลำน้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามห้วย หนอง คลอง บึง ต้องขออนุญาตจากกรมประมง ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับวันละ 1 หมื่นบาท ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ตามมาตรา 175 แห่ง กำหนดให้ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาต ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประมง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2559 ที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานประมงอำเภอ ในเขตพื้นที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินได้อีกต่อไป และหากมีผู้ผ่าฝืนจะมีความผิด มีโทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท และปรับวันละ 1 หมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน.//
 
2 พฤษภาคม 2559 , 07:20 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา