จังหวัดเชียงใหม่จัด วันแรงงานแห่งชาติ อย่างยิ่งใหญ่ โชว์ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ไหว้สาพญามังราย ร่วมฉลองสมโภชน์ 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่

  
     วันที่ 1 พ.ค.59 ที่หน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เช่นเดียวกับนานาชาติทั่วโลก ซึ่งถือเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งต่อผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการเชิดชู แสดงความขอบคุณ และเป็นเครื่องเตือนใจให้สังคมได้ตระหนักในคุณค่าของผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดงานวันแรงงานขึ้นภายใต้ชื่องาน “แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสมโภชน์ 720 ปี เมืองเชียงใหม่” เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมเฉลิมฉลองสมโภชน์เชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี เนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาส่วนหนึ่ง มาจากผู้ใช้แรงงาน กิจกรรมภายในงานจึงจัดให้มีขบวนไหว้สาพญามังราย ในโอกาสครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ การประกวดขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด การประกวดขวัญใจแรงงาน ขบวนจักรยานสวยงาม การจับสลากของรางวัลสำหรับผู้มาร่วมงาน และมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น นายอดุลย์ ชมชื่น เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าว ยืนยันที่จะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาศักยภาพของการทำงานให้เป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เจริญเติบโตต่อเนื่อง และจะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาให้คงอยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักและอยากเข้ามาสัมผัสความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสเดียวกันนี้ เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้ใช้แรงงาน กล่าวปฏิญาณตน แสดงความมุ่งมั่นต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และร่วมเป็นพลังเครือข่ายป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และชุมชนให้หมดสิ้นไป.//
 
2 พฤษภาคม 2559 , 07:26 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา