หน่วยป้องกันรักษาป่า สนธิกำลังตรวจค้น และยึดไม้แปรรูป ในพื้นที่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ต.แม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่ได้ตัวผู้ต้องหา

  
    นายสมเดช วังกาวรรณ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม. 3 (แม่สูน), หน่วยฯ ชม. 4 (ปางมะขามป้อม) สังกัดศูนย์ปฏิบัติการสนธิกำลังที่ 1/ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) หน่วยฯ ชม. 24 (เหมืองแร่),เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา,เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.4 (ร้องธาร),เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอไชยปราการ ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องที่ บ้านห้วยทราย ม.4 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จากการตรวจค้นพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จึงได้ตรวจยึดไม้แปรรูป (รัง) จำนวน 30 แผ่น/กีบ ปริมาตร 1.31 ลูกบาศก์เมตร, ไม้สักท่อน จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.03 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ (ไม้รังแปรรูป) เป็นเงิน 8,515 บาท, ไม้สักท่อน เป็นเงิน 240 บาท โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำเรื่องราวร้องทุกข์นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีภูธรไชยปราการ ตาม ปจว.ข้อที่ 6 เวลา 16.40 น. คดีที่ 148/59 ยึดทรัพย์ที่ 97/59 ลงวันที่ 2 พ.ค.59 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ชม.24 (เหมืองแร่) หน่วยงานกรมป่าไม้ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ นอกจากนี้ ยังตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป และไม้สนแปรรูป จำนวน 105 แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 1.57 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ เป็นเงิน 10,205 บาท โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำเรื่องราวร้องทุกข์นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีภูธรไชยปราการ ตาม ปจว.ข้อที่ 6 เวลา 16.40 น. คดีที่ 149/59 ยึดทรัพย์ที่ 98/59 ลงวันที่ 2 พ.ค.59 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ชม.24 (เหมืองแร่) หน่วยงานกรมป่าไม้ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ.//
 
3 พฤษภาคม 2559 , 08:27 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา