นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาถึงสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ขณะที่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สั่งเพิ่มรถรองรับเป็นกว่า 700 เที่ยวจากปกติมีกว่า 400 เที่ยว

  
     ที่สถานีขนส่งอาเขต จังหวัดเชียงใหม่ คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา มีรถโดยสารจากกรุงเทพมหานครมาถึงเชียงใหม่ 150 เที่ยวจากปกติ 85เที่ยว และคาดว่าจะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้ ( 30 ธันวาคม 2549) ไม่น้อยกว่า 200 เที่ยว ขณะที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สั่งเพิ่มเที่ยวรถรองรับนักท่องเที่ยวทุกสายเป็นกว่า 750 เที่ยวต่อวัน จากเดิม 430 เที่ยวต่อวัน โดยขณะนี้ได้เพิ่มเที่ยวรถเชียงใหม่-เชียงรายเป็น 85 เที่ยวจากเดิม 50 เที่ยว นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งขายตั๋วโดยสารในราคาควบคุม ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนให้ซื้อตั๋วในช่องขายตั๋วเท่านั้น อย่าซื้อตั๋วจากบุคคลภายนอก หากมีปัญหารถไม่พอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งซึ่งอยู่ในบริเวณสถานีขนส่งอาเขต หรือโทรศัพท์สายด่วน 1584 เพื่อจะได้จัดรถให้ทันที และยืนยันได้จัดรถไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาเทศกาลปีใหม่
 
29 ธันวาคม 2549 , 11:53 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่