โรงรับจำนำ เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมงบ 340 ล้าน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม

  
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปัจจุบันมีจำนวน 4 แห่ง คือ สถานธนานุบาล สาขาท่าแพ สาขาช้างเผือก สาขาประตูเชียงใหม่ และสาขาข้างว่าที่การอำเภอเมือง โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาทางการเงิน ไม่ได้แสวงหาผลกำไร นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเปิดเทอมนี้ สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่งได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จากการจำนำในอัตราที่ถูกมาก คือ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 0.50 ต่อเดือน เงินต้น 5,001- 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ส่วนเงินเกินกว่า 30,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย 1.25 ต่อเดือน โดยได้เตรียมเงินในการรับจำนำช่วงเปิดเทอมไว้กว่า 340 ล้านบาท.//
 
4 พฤษภาคม 2559 , 07:11 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา