เปิดนิทรรศการสัปดาห์ผักและผลไม้ในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    นิทรรศการสัปดาห์ผักและผลไม้ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเริ่มแล้ววันนี้ มีการจัดแสดงผักและผลไม้ของไทย รวมทั้งผลผลิต อุปกรณ์จากภูมิปัญญาและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ชมอย่างมากมาย
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดนิทรรศการสัปดาห์ผักและผลไม้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ผักและผลไม้เพื่อมวลมนุษยชาติ หรือ Fruits and vegetables for the world และการส่งความสุขปีใหม่ด้วยสีสันของผักและผลไม้
นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอโดยการแสดงต้นพันธุ์ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมีเกษตร แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Biodiversity zone แสดงศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ผักและผลไม้ไทยที่นำมาจัดแสดงมากกว่า 100 สายพันธุ์ แบ่งเป็นพืชผักและเห็ด 20 ชนิด 85 สายพันธ์ ผลไม้ 14 ชนิด 30 สายพันธุ์
Produce for the future zone แสดงศักยภาพการใช้ประโยชน์ของผักและผลไม้ไทยที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยนำเสนอผักและผลไม้เด่น 5 ชนิดคือพริก ขมิ้นชัน สับปะรด มังคุดและมะพร้าว และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของผักผลไม้ไทยที่มีศักยภาพ
Local wisdom and innovation zone จัดแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรไทย ผสมผสานกับการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิต ตั้งแต่การปลูกจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจที่จัดแสดงเช่นคันไถ หลุก โคระห่อขนุนและกระโปรงห่อกระท้อนของชาวสวนภาคใต้ อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าวของชาวสงขลา ส่วนอุปกรณ์สมัยใหม่ที่นำมาแสดงได้แก่รถพรวนดิน ระบบโรงเรือนปลูกผักและผลไม้พร้อมอุปกรณ์ ไฮดรอลิกตัดแต่งกิ่งไม้และอุปกรณ์ยืดอายุผักผลไม้ เป็นต้น
นิทรรศการสัปดาห์ผักและผลไม้นี้ จัดอยู่บนพื้นที่ 2,500 ตารางเมตรของอาคารนิทรรศการหมุนเวียน 1 งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2550 นี้
 
29 ธันวาคม 2549 , 12:47 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่