สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ นำเนื้อสุกรชำแหละมาขายในราคา 2 กิโลกรัม 100 บาท เป็นเวลา 1 เดือนเพื่อกระตุ้นให้บริโภคเนื้อสุกรหลังพบภาวะราคาตกต่ำต่อเนื่อง

  
     นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการธงฟ้า....ราคาผู้ผลิต (Farm Outlet) สินค้าเนื้อสุกรชำแหละ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งขณะนี้กำลังประสบปัญหาราคาสุกรมีชีวิตอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคเนื้อสุกรชำแหละเพิ่มขึ้น สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ จัดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละราคา 2 กิโลกรัม 100 บาท ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์วิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2549 – 31 มกราคม 2550 ดังนั้นขอเชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจเลือกซื้อเนื้อสุกรชำแหละภายใต้สัญลักษณ์ธงฟ้า ราคาประหยัด ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
 
29 ธันวาคม 2549 , 15:57 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่