ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม เวลาประมาณ 20.30 นาที ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงขึ้น ในพื้นที่อำเภอสารภี ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ เสาไฟฟ้าหักโค่น โดยมีความเสียหายในพื้นที่ 4 ตำบล ซึ่งที่ตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 1 บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจากต้นไม้หักโค่นใส่บ้านเรือน พายุพัดกระเบื้องมุงหลังคา ได้รับความเสียหายปานกลาง 60 หลังคาเรือน ตำบลท่าวังตาลได้รับความเสียหายปานกลาง 19 หลังคาเรือน ตำบลสารภีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายปานกลาง 12 หลังคาเรือน ส่วนที่ตำบลหนองผึ้งบ้าน เรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง 8 หลังคาเรือน อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 3 คูหา บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายปานกลาง 300 หลังคาเรือน เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น 10 ต้น รถยนต์ 12 คัน และต้นยางหักโค่นกีดขวางถนนในพื้นที่ 1 จุด ทั้งนี้ อำเภอสารภี ได้บูรณาการการให้ความช่วยเหลือราษฎร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และทหารจากกองพันพัฒนาที่ 3 เข้าให้ความช่วยเหลือ โดยได้นำเครื่องจักรหนัก ตัดต้นยางที่กีดขวางเส้นทางถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนออก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สำหรับเทศบาลตำบลในพื้นที่ได้สนับสนุนกระเบื้องมุงหลังคาแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป.//
 
20 พฤษภาคม 2559 , 13:57 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา