พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่นับหมื่นคนร่วมพิธีแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา เตียวขึ้นดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน และทำบุญตักบาตรข้าวสาร และอาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

  
     วันนี้ (20 พ.ค. 2559) เวลา 07.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทำบุญตักบาตร ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ที่ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออก ซึ่งพลังความสามัคคี ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งส่งเสริมให้ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึก ในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และที่บริเวณบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพุทธศาสนิกชนนับพันคน ร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ 87 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามประเพณีไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ประจำปี 2559 ภายหลังจาก เมื่อคืนที่ผ่านมา(19 พ.ค.59) พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวนับหมื่นคน ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เดิน จากลานครูบาศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ระยะทาง 11 กิโลเมตร เพื่อนำไปประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพและเวียนเทียนในเย็นวันนี้ นอกจากนี้ ประเพณีเตียวขึ้นดอยยังเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ และได้บูรณปฏิสังขรณ์จนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน.//
 
21 พฤษภาคม 2559 , 11:32 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา