ท่าอากาศยานเชียงใหม่สุ่มตรวจบัตร เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมถึงบัตรรักษาความปลอดภัยยานพาหนะในเขตการบิน เพื่อสร้างมาตรฐานรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน

  
     วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทอท.) ได้สุ่มตรวจบัตร รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล และบัตรรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะในเขตการบิน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ได้ฝึกซ้อมตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย บริเวณช่องทาง 1 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อทบทวนการปฏิบัติ อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทั้งนี้ Safety&Security หรือ "มั่นใจ" เป็นหนึ่งในค่านิยมหลัก 5 ประการของ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คือ การเป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจภายใต้กฎระเบียบ และมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ล้านนา “ข่วงสล่าภูมิปัญญาล้านนา” ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับชุมชนวัดศรีสุพรรณ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรองรับการเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา (Gateway to Lanna Heritage) ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และร่วมเฉลิมฉลองในวาระ “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” โดยการสาธิตงานหัตถกรรม เครื่องเงิน และเครื่องเขิน การแสดงศิลปะการฟ้อนรำของชาวล้านนา และเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารได้ร่วมทดลองประดิษฐ์ชิ้นงาน ยังจะมีต่อเนื่องไป จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม นี้ ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่.//
 
21 พฤษภาคม 2559 , 11:33 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา