อากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้บริการนวดแผนไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ลดน้อยลง

  
    อากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้บริการนวดแผนไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ลดน้อยลง
นางกอง ต่อพาณิชณ์ ผู้ประกอบธุรกิจนวดแผนไทย มูลนิธิอาจารย์เพ็ญนภา จังหวัดชลบุรี ที่ให้บริการภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติเปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวเข้ามารับบริการนวดแผนไทย ลดน้อยลง จากเดิมพนักงานแต่ละคนจะได้นวดอย่างน้อยวันละประมาณ 5 ชั่วโมง ส่วนสัปดาห์นี้ลดเหลือเพียง 3 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าทำเลที่ตั้งจุดบริการนวดแผนไทย คือ ส่วนมากจะเปิดบริการภายในอาคาร หรือไม่ก็บริเวณใต้ร่มไม้ ซึ่งช่วงนี้อากาศหนาวเย็น จึงทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้าไปรับบริการ
อย่างไรก็ตาม นางกอง ต่อพาณิชณ์ กล่าวว่าถึงรายได้ช่วงนี้จะลดต่ำลง ยืนยันจะยังคงดำเนินการต่อไปจนกว่าปิดงานมหกรรมพืชสวนโลก และเชื่อว่าในช่วงปีใหม่นี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะเข้าใช้บริการนวดแผนไทยมากขึ้น
 
29 ธันวาคม 2549 , 16:00 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่