พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่นมสด รดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ทำจิตใจให้สงบ เนื่องในวันวิสาขบูชา

  
    วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.30 น. ชาวบ้านในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและแห่น้ำนมสดรดต้นพระศรีมหาโพธิ์ ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระเจดีย์ พระบรมเกศาธาตุ และถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน จากนั้น ชาวบ้านได้นำนมสดที่เตรียมมาไปรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ปลูกที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2524 และ ต้นโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ปลูกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2529 เป็นความเชื่อถือและศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา ตามปฏิปทาของ พระเจ้าอโศกมหาราช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งชมภูทวีป ตั้งแต่เมื่อครั้งพุทธกาล ชาวบ้านในอำเภอดอยสะเก็ดจึง จึงได้จัดงานประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา นอกจากนี้ พุทธศานิกชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมกันเวียนเทียนและปฏิบัติธรรม ในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่, วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, วัดสวนดอก พระอารามหลวง, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดศรีโสดา พระอารามหลวง รวมทั้งได้ขอความร่วมมือ ร้านค้า สถานบันเทิงงดจำ หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องในวันวิสาขบูชาด้วย.//
 
21 พฤษภาคม 2559 , 11:33 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา