กกต.เชียงใหม่ ห่วงการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมมนูญ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ขอร้องสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพราะถือเป็นวาระแห่งชาติที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทย

  
    นายเกรียงไกร พานดอก ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ทั้งในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัดทั่วประเทศพร้อมกัน โดยรัฐบาลได้ประกาศให้การลงประชามติครั้งนี้ เป็นวาระแห่งชาติ ที่คนไทยจะได้กำหนดทิศทางในอนาคตของประเทศ โดยมีหนังสือส่งถึงทุกกระทรวง ขอให้สนับสนุนสำนักงาน กกต.ในการจัดการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งให้การสนับสนุนกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่อธิบายสาระสำคัญต่างๆ ของร่างธรรมนูญให้ประชาชนเข้าใจ โดยเฉพาะสิ่งใดกระทำได้ และสิ่งใดกระทำไม่ได้ เนื่องจากการออกเสียงประชามิติในครั้งนี้ มีการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดทั้งโทษปรับและจำคุก ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 1 ล้าน 2 แสน 9 หมื่นคนเศษ โดยการออกเสียงประชามติครั้งนี้ กกต.ตั้งเป้า ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงทั่วประเทศอยู่ที่ 80% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 50 ล้านคน ขณะที่สถิติในการออกเสียงประชามติเมื่อ สิงหาคม 2550 ซึ่งถือเป็นการออกเสียงครั้งแรกของประเทศไทย มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 57% ส่วนเชียงใหม่มีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียง 70% จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนและคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการออกเสียงประชามติ เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศที่เหมาะสมต่อไป.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่ // 22 พ.ค.59
 
22 พฤษภาคม 2559 , 12:19 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา