รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ เร่งสำรวจและหาทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย และลิ้นจี่ ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากภัยแล้ง

  
    นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลิตลิ้นจี่และลำไยในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดภัยแล้ง และอากาศอากาศร้อนจัด พบว่า ในหลายพื้นที่ต้นลำไย และลิ้นจี่ขาดน้ำ ยืนต้นตายจำนวนมาก เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอจอมทอง ดอยหล่อ ดอยเต่า และอีกหลายอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานความเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 6 พันไร่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากปัญหาภัยแล้ง และอากาศร้อนกว่าปกติ มากที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในรอบ 60 ปี ส่งผลกระทบให้ลิ้นจี่ ผลผลิตเสียหาย คาดว่า ผลผลิตปีนี้ 29,375 ตัน น้อยลงกว่าปี 2558 ร้อยละ 36 ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดแล้วร้อยละ 63 และจะหมดราว ๆ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2559ส่วนใหญ่ที่ขายเกือบหมดแล้วเป็นพันธุ์ฮงฮวย ส่วนพันธุ์จักรพรรดิ์ ผลผลิตยังไม่ออกโดยผลผลิตเสียหายมากที่สุดที่จังหวัดพะเยา มากถึงร้อยละ 75 ของผลผลิตทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดน่านร้อยละ 49 จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 29 และจังหวัดเชียงรายร้อยละ 7 ตามลำดับ ปีนี้จึงไม่มีผลผลิตสำหรับส่งออก เนื่องจากผลผลิตที่ได้ไม่มีขนาดใหญ่พอที่จะส่งออกและมีปริมาณน้อย นายคณิต กล่าวอีกว่า ได้กำชับให้เกษตรจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แน่ชัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฟู้ดบอร์ด ภายในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ เพื่อเตรียมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในพื้นที่ประกาศภัยแล้งของจังหวัด ตามระเบียบไม้ผลจะสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ 1,692 บาทต่อไร่ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
 
24 พฤษภาคม 2559 , 09:37 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา