พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่า ปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่ในจังหวัดเชียงใหม่จะลดลงจากปีที่แล้วถึง ร้อยละ 40 เนื่องจากสภาวะภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ลิ้นจี่ผลแตก มีลักษณะไหม้ และขนาดไม่ได้ตามคุณภาพ

  
    นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก โดยเฉพาะลิ้นจี่ ในพื้นที่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง และอำเภอไชยปราการ ลิ้นจี่ที่ออกผล จะมีลักษณะสีผิวแตก ไม่แดงสวย มีลักษณะไหม้ และขนาดไม่ได้ตามคุณภาพ ซึ่งผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 35 กำลังออกสู่ตลาด เพื่อการบริโภคผลสด โดยราคาลิ้นจี่ เกรด AA กิโลกรัมละ 25 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 20 บาท เกรด B กิโลกรัมละ 18 บาท และส่งเข้าโรงงานบรรจุกระป๋องบางส่วน คาดว่า ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ในจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จะออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีที่แล้ว ประมาณ ร้อยละ 40 สำหรับ ลิ้นจี่พันธุ์หนัก หรือ พันธุ์จักรพรรดิ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 61 ของผลิตทั้งหมด ยังมีโอกาสปรับตัวเนื่องจากได้รับน้ำฝนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอยู่บ้าง ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่ความเสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะผลผลิตมีน้อย ยังสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา
 
25 พฤษภาคม 2559 , 12:07 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย